kWu meters met terugloopblokkering of teruglooprem

ferraris elektriciteitsmeter
ferraris kWu meter

Wanneer je netgekoppelde zonnepanelen bezit zal je elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. De vraag is, wordt deze teruglevering wel door je elektriciteitsmeter, de zogenaamde kWu meter, wel geregistreerd?

Twee type kWu meters

In je metekast kan je twee soorten kWu meters aantreffen. De ouderwetse kWu meter met een draaischrijfje", de zongenaamde ferrarismeter of een moderne digitale of slimme meter. Alle moderne meters kunnen teruggelverde energie registreren. Sommige oude kWu meters met draaischijfje niet en in dit artikel kan je daar meer over lezen.

Overigens, vanaf 2025 zal de salderingsregeling gaan veranderen. Tot die tijd is een kWu meter "met draaischijfje" nog bruikbaar voor het salderen van zonnepaneelenergie. Maar vanaf 2025 is het gebruik van een slimme meter verplicht (zo lezen we). Die slimme meter heeft aparte telwerken voor de geleverde en de teruggeleverde energie.

kWu meters die niet geschikt zijn voor zonnepanelen

Sommige kWu meters blijken een terugloopblokkering te hebben. Ze tellen wel vooruit maar niet terug. Die terugloopblokkering houdt het terugtellen tegen. Wanneer je zonnepanelen hebt en elektriciteit teruglevert aan het openbaar elektriciteitsnet zal deze meter de teruggeleverde energie niet door je kWu meter worden geregistreerd. De energie wordt wel teruggeleverd maar daar wordt je dus niet voor beloond. Dat komt omdat deze kWu een zogenaamde terugloopblokkering heeft. Tijdens het terugleveren zal de meter "stilstaan" en lijkt het net alsof er geen energie wordt gebruikt.

Welke kWu meters hebben een terugloopblokkering of teruglooprem?

terugloopblokkeringssymbool kwu meter
blokkeringssymbool

In deze lijst met kWu meters kan je zoeken of jouw meter een terugloopblokkering heeft. Zoek je meter op in de lijst en kijk in de meest rechter kolom. Als daar staat "met teruglooprem" dan heeft die meter dus een terugleveringsblokkering. Op veel kWu meters met terugloopblokkering is het symbool te vinden wat hier rechts staat.

Ik heb zonnepanelen en een kWu meter met teruglooprem heb ik nu niets aan mijn zonnepanelen?

Wanneer je zonnepanelen hebt zal de geproduceerde elektriciteit als eerste gebruikt worden door je eigen elektrische apparatuur. Die energie wordt dus niet afgenomen van je elektriciteitsmaatschappij. Hou je energie over, en die kans is zeer groot bij zonnepanelen, dan wordt die elektriciteit teruggeleverd aan het openbaar elektriciteitsnetwerk. Omdat je een kWu meter hebt met een terugloopblokkering zal die teruggeleverde elektriciteit niet geregistreerd worden. Dat is jammer voor je portemonnee. Je hebt dus wel wat aan je zonnepanelen maar dat is zeer beperkt. We raden je aan je meter te laten vervangen. Je kan een "slimme meter" nemen maar we raden je aan om die niet te nemen en een digitale teruglevermeter aan te vragen. Is de installatie van een slimme meter "gratis", voor een niet slimme meter mag de netwerkbeheerder kosten in rekening brengen. De netwerkbeheerders zoals Stedin, Enexis en Liander mogen je niet weigeren een teruglevermeter te leveren. Dat is recht is wettelijk verankerd. Ze zullen wel alles in het werk stellen om je over te halen een slimme meter te laten installeren.

Hoe kan je een kWu meter met teruglooprem omruilen voor een meter zonder terugloopblokkering?

Wil je een kWu meter hebben die wel de teruglevering van elektriciteit registreert vraag dat dan aan bij je netbeheerder.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >omvormers >elektriciteitsnetkoppeling