Salderings­regeling zonne­panelen

balans weegschaal

De salderingsregeling is een, tijdelijke, wettelijke maatregel die opgelegd is aan de energiemaatschappijen. Zij zijn verplicht om je evenveel geld terug geven voor iedere kWu die je aan het net teruglevert (omdat je energie overhoud van je zonnepanelen) als dat je zou moeten betalen voor iedere kWu die je afneemt.

Salderen is tegen elkaar wegstrepen

Dit salderen werkt heel simpel. Stel dat de apparaten in je huis in een jaar 2500 kWu (kilo Watt uur) hebben verbruikt en je zonnepanelen hebben in diezelfde periode 1500 kWu opgewekt, dan zal de energiemaatschappij je in de eindafrekening 2500 - 1500 = 1000 kWu in rekening brengen. Betaal je 25 cent[1] voor een kWu dan moest je eerste 2500 x 0,25 = 625 euro betalen. Nu je zonnepanelen hebt wordt dat maar 1000 x 0,25 = 250 euro.

Het lijkt zo logisch dat voor iedere kWu die je zonnepanelen hebben opgebracht je evenveel betaalt krijgt als dat je voor een kWu had moeten betalen als je deze had verbruikt. Maar schijn bedriegt, het is helemaal niet logisch, sterker nog deze regeling kost geld. Het is feitelijk een (zeer ruime) subsidieregeling.

Door deze gunstige salderingsregeling ligt de terugverdientijd van zonnepanelen op zo'n 7 a 8 jaar. De salderingsregeling zal tot minimaal tot 1 januari 2023 in de huidige vorm in stand blijven, zo is besloten door Minister Kamp in 2019. Daarna zal er een afbouwende overgangsregeling komen en die loopt tot 2031 waarbij de voordelen gradueel afgebouwd zullen worden.

Is salderen wel zo logisch?

Wanneer je zonnepanelen gebruikt lever je overdag (meestal) energie terug aan het elektriciteitsnet. Die energie hoeft de elektriciteits(productie)maatschappij niet te leveren. De generator die elektriciteit opwekt bij de elektriciteits(productie)maatschappij verbruikt brandstof zoals kolen, olie of gas. Doordat jouw zonnepanelen energie terugleveren aan het net zal de generator dus minder energie hoeven te produceren en verbruikt daarom minder brandstof. Het verschil in brandstofgebruik is de besparing voor de elektriciteits(productie)maatschappij. Maar die besparing is uiterst gering en lijkt in de verste verte niet op de prijs die jij moet betalen voor een kWu.

De kosten die de elektriciteits(verkoop)maatschappij jou in rekening brengt voor het leveren van elektriciteit is een optelsom van, we houden het beknopt[2], de productiekosten (van die kWu), de kosten voor het transport (de infrastructuur van alle kabels) en belasting. Vooral die belasting maakt een zéér groot deel uit van de prijs die jij moet betalen voor een kWu. In grote lijnen: de productiekosten van een kWu kost zo'n 5 cent, de rest is dus (vooral) belasting. Van de 25 cent die jij betaald ontvangt de energie(verkoop)maatschappij maar zo'n vijf cent en de energieproductiemaatschappij maar zo'n 4 cent. De rest wordt door de energie(verkoop)maatschappij afgedragen aan de netbeheerder en de overheid vanwege belastingen.

De elektriciteits(productie)maatschappij zal doordat jij zonnepanelen hebt en teruglevert aan het net, besparen op de productiekosten, dat is dus zo'n vier cent per door jouw teruggeleverde kWu[3]. Het zou dus logisch zijn dat je vijf cent terug ontvangt voor iedere geleverde kWU. Maar je krijgt vanwege de salderingsregeling de prijs die jij betaald als je een kWu zou verbruiken, zeg 25 cent. Die andere 20 cent is subsidie vanwege de salderingsregeling.

En toch krijg je (nog) evenveel terug

Al met al zou het heel logisch zijn dat je voor een teruggeleverde kWu (heel veel) minder geld krijgt dan dat je voor een verbruikte kWu betaalt. Toch is in de wet op teruglevering van elektriciteit vastgelegd dat je evenveel terugkrijgt voor een kWu als dat je zou moeten betalen. Die regeling heeft de overheid gemaakt om duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen, te stimuleren. Zonder deze salderingsregeling zou het gebruik van zonnepanelen ineens heel veel minder aantrekkelijker zijn. De terugverdientijd wordt dan heel veel langer. De salderingsregeling is dus een subsidie vanuit de centrale overheid. Geniet er van!

Vanaf 2023: digitale meter verplicht

Vanaf 2023 zal de huidige salderingsregeling overgaan naar een "afbouwende overgangsregeling". Daarbij wordt er niet meer gesaldeerd maar ontvang je van de overheid (alleen nog maar) voor iedere teruggeleverde kWu een bepaalde vergoeding. Om exact te kunnen bepalen hoeveel kWu je hebt teruggeleverd zal je dit moeten kunnen aantonen en daarbij heeft de overheid een eis gesteld dat je van deze vergoeding alleen maar gebruik kan maken als je een kWu meter hebt met "terugtelwerk". De oude ferrarismeter voldoet dan niet. Je bent verplicht om een moderne digitale kWu meter te gebruiken. Een "slimme meter" voldoet, maar als je die niet wilt (vanuit privacy overwegingen) kan je ook een digitale kWu meter laten installeren die "niet slim" is. Die dus geen communicatiemodule bevat die de meterstanden vanzelf verstuurd. Zo'n kWu meter met "dubbel telwerk", feitelijk zitter er vier telwerken op (verbruik dal en piek, en teruglevering dal en piek), zal je automatisch aangeboden worden door de netwerkbeheerder, of je kan er zelf om verzoeken.

Vanaf 2031: zoveel mogelijk je eigen elektriciteit direct gebruiken

Vanaf 2031 zal de overheid je teruglevering van elektriciteit niet meer subsidiëren. Wanneer je dan een kWu teruglevert krijg je van je energie(verkoop)maatschappij een vergoeding die (vrijwel) gelijk is aan de prijs van een kWu als zij die zelf zouden moeten kopen bij een elektriciteitsproducent. En zo'n kWu kost maar een paar cent, dus voor een teruggeleverde kWu krijg je dus dan (maar) een paar cent terug.

Vanaf 2031 loont het dan ook vooral als je het eigenverbruik afstemt op je zonnepaneel elektriciteitsproductie. Dus de wasmachine aan als de zon schijnt. De elektriciteit van de zonnepanelen vloeien dan direct naar je apparaten zoals de wasmachine en niet terug in het net. Het wordt dus vooral aantrekkelijk om zo veel mogelijk de zelf opgewekte energie (direct) te gebruiken. Immers, iedere kWu die een apparaat nodig heeft maar geleverd is door je zonnepanelen hoef je niet uit het openbaar elektriciteitsnetwerk te betrekken en beperkt daarmee je elektriciteitsrekening.

Mogelijk zijn de accu's in 2031 een stuk goedkoper geworden en wordt het aantrekkelijk om accu's aan te schaffen die overdag door de zonnepanelen geladen worden en op het moment dat je elektriciteit nodig hebt, dit (in eerste instantie) uit je accu's te betrekken en pas als die op zijn de elektriciteit uit het openbaar netwerk te betrekken. Een apparaat die zoiets voor je regelt (en accu's bezit) kost op het moment van schrijven nog duizenden euro's en is (nog) niet rendabel, maar dat zou in de toekomst mogelijk kunnen veranderen.

  1. De hier gehanteerde prijs van 25 cent per kWu is maar een grove benadering van de echte kWu prijs, maar het rekent makkelijk en het gaat in dit artikel om de grote lijnen.
  2. Iets uitgebreider: jij hebt een contract met een energieleverancier. Dat is niets anders dan een verkooporganisatie, die mag zelf (wettelijk) geen energie produceren (liberalisering van de energiemarkt) en koopt op "de markt" elektriciteit. Die kost bijvoorbeeld vier cent per kWu, ze houden zelf één cent achter voor de gemaakte kosten (personeel, kantoor, administratieve systemen, winst) en berekenen jouw dan vijf cent, maar daarnaast rekenen ze ook de huur van de kWu meter, de kosten voor het onderhoud aan het distributienetwerk (hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes, de kabel naar je huis, personeel etc.), en belastingen zoals energiebelasting en btw.
  3. Feitelijk is het nog minder dan die 4 cent, want de kosten voor het produceren van een kWu bestaat maar voor een deel uit brandstofkosten, de andere kosten zijn afschrijving van de productie eenheid, onderhoud, personeel, winst, rente/dividend vanwege leningen/obligaties/aandelen (nodig voor het aanschaffen van de productieeenheid) en belasting. Wellicht, maar dat is een aanname van ons, is de echte besparingen beperkt tot zo'n 2 cent, dat zijn de kosten van de branstof die nodig zou zijn voor het produceren van een kWu die nu niet uitgegeven hoeven worden, alle andere kosten blijven.

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie.

home­ >salderingsregeling

contact   voorwaarden   disclaimer   privacybeleid   over ons  
wij gebruiken cookies
dat accepteer ik
meer informatie