zonnepaneel nieuws

Nieuws over zonnepanelen en gerelateerde onderwerpen

Opvallend of interessant nieuws over zonnepanelen, bevestigingsmaterialen, inverters of zonne-energie gerelateerde onderwerpen. Heeft u zongerelateerd nieuws? Gebruik dan ons reactieformulier.augustus 2020

Eén miljoen huizen met zonnepanelen in Nederland

één miljoen zonnepanelen op nederlandse daken

Het heeft even geduurd, maar het aantal is dan ook gigantisch. Op meer dan een miljoen Nederlandse daken liggen er zonnepanelen. Dat is best een moment om even bij stil te staan. De eerste panelen werden, zover wij weten, in 1989 op het dak van een particulier in Castricum gelegd. De zonnepanelen die op het dak liggen zijn, een enkele uitzondering daargelaten, via een inverter gekoppeld aan het openbaar elektriciteitsnet. In 1989 ging de betreffende eigenaar, de familie Sjoerdsma, zelfs een stapje verder, ze koppelden zich af van het elektriciteitsnet en waren geheel "zelfvoorzienend" en dat vereiste een flinke investering in zonnepanelen én accu's.

Rond 1999 nam het gebruik van panelen een klein sprongetje doordat Greenpeace een actie startte met de naam "Solaris". Dat waren destijds, zéér dure panelen. Ook wij deden mee en destijds hebben we uitgerekend dat de terugverdientijd op 72 jaar lag. We deden het destijds niet voor de portemonnee maar voor het milieu. De panelen doen het op het moment van schrijven nog steeds. De inverters waren overigens, bij alle eigenaren, binnen een paar jaar defect geraakt. Die hebben we dus moeten vervangen voor andere inverters, die het overigens nog steeds doen. Die inverters die zo snel defect raakten werden gemaakt door NKF maar helaas bleek die niet duurzaam. Maargoed, de pioniers van toen hebben hun steentje bijgedragen aan het volwassen worden van de zonnepaneelbranche.

In de jaren na 2000 werden de zonnepanelen jaar na jaar steeds goedkoper, daarnaast werd elektriciteit, mede door belastingen, steeds wat duurder en dan zorgde dat de terugverdientijd in stapjes teruggebracht werd tot circa zeven jaar. Wanneer de salderingsregeling uiteindelijk zal verdwijnen zal die terugverdientijd een flink stuk toenemen maar hopelijk zijn de panelen dan nog wat goedkoper. Allen, gefeliciteerd!

april 2019

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd

salderingsregeling zonnepanelen
salderingsregeling voor particulieren verlengd tot 2023

De huidige salderingsregeling voor zonnepaneel bezitters, waarbij je evenveel terugkrijgt voor een geleverde kWu als dat je zou moeten betalen voor een verbruikte kWu, is verlengd tot 1 januari 2023.

Vanaf 2023 zal tot 2031 een fiscale overgangsreling van kracht worden waarbij de voordelen stapje voor stapje afgebouwd worden. Vanaf 2031 zal je alleen maar geld ontvangen van de energiemaatschappij voor de teruggeleverde energie.

Addertje onder het gras

Hoewel het toe te juichen is dat de salderingsregeling nog een aantal jaren verlengd wordt zit er wel een klein addertje onder het gras. Wil je vanaf 2023 gebruik maken van de "overgangsregeling zonnepanelen" dan ben je verplicht een moderne kWu meter in je meterkast te hebben met vier telwerken. Je moet namelijk exact kunnen aantonen hoeveel energie je aan het openbaar elektriciteitsnet hebt geleverd. De oude ferraris meter kan dat niet, die saldeert van nature (trekt de verbruikte energie af van de geleverde energie). De overgangsreling zal een fiscale maatregel zijn die gebaseerd is op de werkelijk teruggeleverde elektriciteit aan het openbaar elektriciteitsnet.

Wanneer je principieel geen slimme meter wilt hebben maar wel gebruik wil maken van de overgangsregeling vanaf 2023, dan zal je een "digitale, niet slimme" meter moeten laten installeren door de netbeheerder. Daar zijn overigens geen kosten aan verbonden (je betaald er natuurlijk altijd voor, niets is gratis, je betaald dit via de toeslag voor het netbeheer).

En vanaf 2031?

Zoals het er nu voor staat zal je vanaf 2031 alleen maar een vergoeding ontvangen over de teruggeleverde energie. Die krijg je van je energieleverancier en de prijs zal een marktconforme prijs zijn maar exclusief alle toeslagen, waaronder flink veel belasting. Voor een geleverde kWu ontvang je dan een paar cent. Dat is veel minder dan wat je moet betalen voor een verbruikte kWu. Dat lijkt heel oneerlijk, maar dat is het totaal niet. Jouw energie(verkoop)maatschappij koopt bij elektriciteitsproducenten kWu'ren en dat kost maar een paar cent per kWu (maar het kost jouw een paar dubbeltjes vanwege vooral de belasting en andere toeslagen). Doordat jij een kWu teruglevert hoeven zij die kWu niet in te kopen en krijg je dat voordeel voor hen terug. Bedenk: waarom zou een energiemaatschappij jou meer betalen voor een kWu dan zij ergens anders zouden moeten betalen?

december 2017

Zonne energie opslag in Itho boilers - proef Limburg

slimme itho boilers voor opslag zonne energie
smart boilers van Itho slaan zonne-energie en windenergie op bij overschot op elektriciteitsnet

In Limburg is een proef gestart met de opslag van zonne-energie en windenergie in slimme boilers. Zodra op het elektriciteitsnet een overschot is aan energie omdat de zon erg veel schijnt en/of veel wind waait, wordt door Volta Limburg en Essent de boilers op afstand "aangezet".

Deze boiler zijn niet de traditionele boilers zoals we die kennen maar zogenaamde slimme boilers. Die hebben van nature al dat ze, als het water onder de 60° Celsius komt, niet meteen het water weer snel gaan verwarmen. Deze boilers zijn "slim" en leren van het waterwatergebruikpatroon en gaan pas het water verwarmen wanneer dit nodig is om onnodige stilstandverliezen te voorkomen. Aan deze slimheid is nu een extra slimheid toegevoegd doordat de boiler door de energieleverancier ook "aangezet" kan worden in geval van een elektriciteitsoverschot.

Alleen maar winnaars

Alles valt precies in elkaar, we stappen af van gebruik van gas voor het verwarmen van water en gaan over naar elektriciteit. Daar is veel energie voor nodig en zelfs flinke uitbreidingen op het elektriciteitsnet. Op het zelfde moment zijn we steeds meer lokale energie aan het opwekken met zonnepanelen en windenergie. Vooral deze opwekking kent pieken die door de netbeheerder moeilijk zijn weg te werken waardoor de elektriciteit vaak tegen dumpprijzen verkocht moet worden. Ook worden steeds meer accu stations in gebruik genomen voor opslag van energie, maar dat is behoorlijk prijzig en kent altijd een energieverlies omdat het rendement nooit 100% is.

Nu de overschotten in het net afgevlakt kunnen worden door het op afstand inschakelen van boilers brengen we deze twee zaken bij elkaar. Hierbij zijn alleen maar winnaars. De netbeheerder kan de pieken kwijt, elektriciteit wordt niet onnodig goedkoop gedumpt, en boilers profiteren van goedkope energie en kunnen relatief goedkoop, als de netbeheerder dit goed uitkomt, opgewarmd worden.

Dit betreft nog een proef, maar voor ons staat al één ding vast, deze proef moet slagen. Het is het ei van Columbus voor de toenemende pieken op het elektriciteitsnet door de toename van decentrale groene energie op te vangen met de groeiende vraag naar elektrische energie vanwege de gastransitie.

De communicatie vindt, zo gaat dat tegenwoordig, via het internet plaats. De slimme boiler heeft is aan het internet gekoppeld en ontvangt een signaal wanneer er een energieoverschot is. Als de boiler nog niet "op temperatuur is" kan deze zelf besluiten om, op dat moment goedkope energie, te gebruiken voor het alvast opwarmen van het boilerwater.

september 2015

Europa's grootste commerciële accu-opslag

wemag schewerin energieopslag in accu's 5 MWh
5 MWh energieopslag in accu's als primair regelvermogen

In Schwerin Duitsland, heeft de minister van Energie Europa's grootste commerciële energieopslag in accu's geopend. De accu's kunnen een vermogen leveren van 5 MegaWatt en hebben een energieopslag van 5 MWh.

Deze energieopslag in accu's wordt gebruikt door de netbeheerders van het hoogspanningsnet om kortdurende pieken en dalen, die juist ontstaan door het steeds maar groter wordende aandeel van duurzame energie op te vangen. Hoewel de capaciteit van deze opslag maar 5 MW is gedraagt het zich voor de netbeheerder als een 50 MW gasgestookte centrale voor het opvangen van netfrequentie fluctuaties.

Juist met accu's is het mogelijk om in delen van een seconde energie te leveren of juist op te slaan als de netfrequentie daalt of juist stijgt. Men heeft in deze energieopslag gebruik gemaakt van 25.600 accu's van Samsung. Deze accu's hebben een gegarandeerde levensduur van 20 jaar. De accu's zijn gebaseerd op Lithium Mangaanoxide.

Deze energieopslag is met transformatoren rechtstreeks gekoppeld aan zowel het lokale middenspanningsnet als het landelijke 380 kV hoogspanningsnet in Duitsland.

In het elektriciteitsnet is stabiliteit van de netfrequentie (en daaraan gerelateerd de netspanning), zeker tegenwoordig met de fluctuerende leveringen van energie uit zonnepanelen en windmolens, een steeds groter wordend probleem. Kolencentrales kunnen niet snel hun vermogen verhogen of verlagen. Bij gasgestookte centrales gaat dat al een heel stuk beter maar dat kost toch enkele seconden voor het maken van aanpassingen. Elektriciteitscentrales die snel extra vermogen kunnen leveren of juist verminderen worden door de netbeheerders gebruikt als "primair regelvermogen" als belangrijkste instrument om voor de korte termijn de netfrequentie te stabiliseren. Dit soort centrales krijgen veel meer betaald voor de geleverde energie dan normale centrales. Wanneer elektrische energie wordt opgenomen op momenten dat de netbeheerders dit willen, krijgt men daar ook voor betaald. Op basis van de opbrengsten tijdens het opnemen en ook terugleveren denkt men deze accu-centrale rendabel te krijgen.

augustus 2015

Winaico WSP-M6 PERC zonnepanelen met zeer hoog rendement

winaico perc zonnepaneel WSP-305M6
Winaico PERC WSP-305M6

Winaico heeft voor haar PERC zonnepanelen een IEC test certificaat behaald van TÜV Rheinland. Vanaf nu zal Winaico haar nieuwste zonnepanelen wereldwijd gaan leveren.

De PERC module is gebaseerd op zonnecellen met PERC technologie. Met deze techniek wordt het rendement van de zonnecel, dus het zonnepaneel als geheel, weer een stukje verhoogd. Het module rendement heeft Winaico voor deze PERC panelen op 18,3% weten te brengen. Ter illustratie, een vergelijkend Yingli zonnepaneel, de YL280C-30b heeft een module efficiency van 17,2%. Het PERC zonnepaneel levert dus 6,39% meer opbrengst dan de Yingli.

Bij zonnecellen wordt maar een deel van het lichtstralen omgezet in elektriciteit. Een groot deel gaat dwars door de zonnecel heen en als ze daar aankomen wordt het grootste deel geabsorbeerd en omgezet in warmte. Bij het deze PERC zonnecellen wordt de rendementsverhoging bereikt doordat licht wat de achterzijde van de zonnecel bereikt en dus niet is omgezet in elektriciteit gedeeltelijk wordt teruggekaatst en zo mogelijk een tweede kans krijgt om omgezet te worden in elektriciteit.

We hebben dit paneel, de Winaico WSP-305M6, vergeleken met een ander bekend zonnepaneel, de Yingli Panda YL280C-30b. Beide panelen zijn opgebouwd met 60 monokristallijne zonnecellen. De afmetingen zijn op een paar millimeter na identiek (1665x999 versus 1640x990). De Winaico met PERC zonnecellen levert een STC vermogen van 305 Watt en de Yingli 280 Watt. Dat is dus per paneel een winst van 25 Wp en dat is een aanzienlijke winst.

juli 2015

1 MWu opslag van zonne-energie in accu's op Corsica

zonnepanelen in corsica 1 MW installatie met 1 MWu opslag in accu's
Corsica gaat 1 MWu zonne-energie opslaan in Li-ion accu's van SAFT

Op hele klein schaal wordt zonne-energie opgeslagen. Met de huidige technieken is dit zeer kostbaar, en neemt heel veel ruimte in beslag (in relatie tot de energie-inhoud van fossiele brandstoffen). Onderzoekers zijn op de hele wereld naarstig op zoek naar goedkope opslagtechnieken. Desondanks wordt op kleine schaal toch (zonne-)energie opgeslagen.

In Corsica, nabij Corte and Castifao, is een project gegund aan Schneider Electric (elektronica) en SAFT (accu's) voor het installeren van een zonnepaneelpark van 1 MWp en een opslag in Li-ion accu's met een energie van 1 Mwu. De opslag van accu's zal gebruikt worden om pieken in het elektriciteitsgebruik op Corsica te ondersteunen.

april 2015

Slimme meter in de aanbieding?

slimme meter

Vandaag kregen we een emailtje van Eneco. De titel van het mailtje was "Wat doet de slimme meter voor u?".

We steken het niet onder stoelen of banken, we zijn een tegenstander van de slimme meter (in de huidige vorm), en al helemaal de manier hoe men dit aan de man brengt met de valse voorlichting en drogredenen.

We beginnen met de titel van het email bericht "Wat doet de slimme meter voor u?". Weer zo'n misleidende zin om de indruk te wekken dat je een slimme meter je veel gaat brengen en niet zonder kan. Je moet wel dom zijn om dit geen slimme meter te hebben. Laten we eens kijken wat Eneco schrijft en ons probeert te overtuigen. De titel begint al irritatie op te roepen:

Alles wat u moet weten over uw slimme meter

Als Eneco eerlijk zou zijn zou zij schrijven "alles wat u zou moeten weten over de slimme meter". We halen dus de aanname van Eneco uit de titel alsof het een uitgemaakte zaak is dat je een slimme meter hebt. Daarnaast verwachten we van een nuts-achtig bedrijf dat zij eerlijk en open is (niet dus). Men moet niet schrijven wat zij vinden wat wij zouden moeten weten over de slimme meter, maar alle aspecten belichten met zowel de voor- als nadelen.

Dat het woord "slim" van toepassing is op het voordeel van de energiemaatschappij maar niet van toepassing is op de consument, dat vertelt Eneco natuurlijk niet.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­