Voorwaarden

voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website ga je automatisch akkoord met de voorwaarden op deze pagina. Wij kunnen deze voorwaarden op ieder moment aanpassen zonder dit van te voren kenbaar te maken. Bezoekers zullen wij niet expliciet op de hoogte brengen van wijzigingen in deze voorwaarden.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Schrijven blijft mensenwerk, dus ook wij kunnen fouten maken, verkeerde conclusies trekken of verkeerde adviezen geven. Dat doen wij natuurlijk niet met opzet. Wij hebben ook niet de illusie dat de informatie op deze website compleet is, daar streven we ook niet naar. Je krijgt de informatie dan ook "zoals het is" aangeboden.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord dat je op geen enkele manier ons aansprakelijk zal stellen voor directe en/of indirecte geleden schade en/of gevolgschade, en dat je geen schadeclaim(s) zal (laten) indienen.

Beslissingen nemen is het maken van keuzes, die kan je het beste nemen door je breed te oriënteren. Daarom is het verstandig om beslissingen te baseren op meerdere bronnen. Wanneer je een belangrijke beslissing moet nemen overweeg dan om opdracht te geven aan een expert die je kan adviseren. Doordat dit een betaalde opdracht is mag je een goed en onderbouwd advies verwachten en dan is het logisch dat je de expert, mocht dit nodig zijn, kan aanspreken op het advies.

Copyright

Op de inhoud van de site is het copyright van toepassing zoals vastgelegd in de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Citeren is toegestaan mits vergezeld van een bronvermelding die letterlijk moet zijn: "bron: zonnepaneelkiezen.nl" of de volledige url dus inclusief paginaverwijzing, bijvoorbeeld: "bron: zonnepaneelkiezen.nl/voorwaarden".

Wanneer je niet akkoord gaat met de voorwaarden op deze pagina heb je geen toestemming om van deze website gebruik te maken en moet je eventuele informatie die verwerkt of opgeslagen is, permanent vernietigen.

We wensen je veel leesplezier.

home­ >voorwaarden

Cookies Wij plaatsten alleen functionele, dus geen persoonsgebonden, cookies. De advertenties zijn "niet gepersonaliseerde advertenties". De AVG stelt dan dat toestemming vragen niet noodzakelijk is allen je te informeren.

ik heb het gelezen