Geluid

Wij zijn allergisch van geluidsoverlast en hebben in alle stilte geluisterd naar het geluid van de omvormer bij vol vermogen. Hierbij moesten we moeite doen om geluid van de omvormer waar te nemen. Hoewel de YC500A meestal buiten, achterop het zonnepaneel of draagconstructie wordt gemonteerd zou de omvormer zonder meer ook binnenshuis gebruikt kunnen worden. De omvormer maakt alleen maar gebruik van natuurlijke convectie. Een ventilator is dus afwezig.

Warmte

We waren nieuwsgierig naar de warmteproductie. Bij vol vermogen is het rendement ongeveer 95% en zal de 500 Watt omvormer dus zo'n 500 Watt x 0,05 rendementsverlies = 25 Watt als warmte verloren gaan. We waren nieuwsgierig of de omvormer enorm in temperatuur zou stijgen omdat dit een negatief effect zou kunnen hebben op het rendement. De omvormer werd onder maximaal vermogen goed warm maar was toch goed vast te houden. Dat stemt ons tevreden. Gezien de grafiek over het rendement bij hoge temperaturen maken we ons geen zorgen. APS inverters worden zeer veel verkocht in Australië en daar wordt het flink veel heter dan in ons kikkerlandje. En ook in Australië is men tevreden over het rendement.

MPPT

Hierna hebben we de MPPT, de Maximum Power Point Tracker getest. We hebben één maar ook twee zonnepanelen op verschillende manieren van schaduw voorzien en gekeken wat de invloed was op het vermogen. Dit functioneerde alles naar verwachting en heel snel reageerde de MPPT op de gewijzigde schaduw condities. Omdat de YC500A een micro omvormer betreft en dus niet werkt met strings van zonnepanelen heeft hij geen MPPT scan techniek aan boord.

Tijdens normaal gebruik ontdekte we het volgende gedrag van de inverter: wanneer op een zonnige dag door wolken het vermogen van het zonnepaneel langzaam terugloopt zie je dit ook (logisch) terug in het uitgangsvermogen (in Watt) van de omvormer. Wanneer echter een scherp omlijnde wolk voor de zon schuift en het vermogen van het zonnepaneel vrij snel daalt zagen we dat de YC500A het uitgangsvermogen terugbracht naar nul en dit langzaam weer opbouwt naar het maximale vermogenspunt. Dit lijkt een beetje op een MPPT scan maar dan geïnitieerd door een snelle sterke instralingsdaling. Maak je dus geen zorgen als je in je opbrengstgrafiek af en toe dipjes ziet van 0 Watt.

Eigen verbruik

zonsondergang bij zonnepanelen

Na zonsondergang liet onze vermogensmeter een negatief vermogen zien van 23 Watt. Dat is wellicht wat schrikken maar hier wordt de vermogensmeter om de tuin geleid en laat ons een verkeerd beeld zien. Wat gemeten wordt is een piek waarde die maar een fractie van een seconde uit het elektriciteitsnet wordt onttrokken. Wil je het werkelijke vermogen meten wat na zonsondergang door de omvormer verbruikt dan moet je gebruik maken van een true rms (root mean square) vermogensmeter. Met de true rms vermogensmeter kan je wel het werkelijke nachtverbruik meten. De omvormer verbruikt in de nacht maar 0,12 Watt, een keurig lage waarde.

Led

De led op de omvormer kan twee kleuren weergeven: rood en groen. Rood geeft een foutsituatie weer, groen als de omvormer vermogen levert aan het elektriciteitsnet. Volgens de fabrikant zijn de volgende condities mogelijk:

  • rode led constant aan: aardlekfout.
  • rode led knippert in een zeer rustig tempo: omvormer levert geen vermogen.
  • groene led knippert drie keer snel achter elkaar en dooft daarna: zodra je het eerste zonnepaneel aansluit (alleen dan!) zal de led drie keer snel knipperen en geeft aan dat de omvormer gestart is en klaar voor gebruik.
  • groene led knippert eens per twee seconden: omvormer levert vermogen maar heeft geen contact met de ECU.
  • groene led knippert eens per tien seconden: omvormer levert vermogen én heeft contact met de ECU.

In de praktijktest bleek al snel dat het knipperen van de leds niet overeenkomt met de specificatie. Niet dat dit ons oordeel van deze YC500A veranderd, hij presteert uitstekend, maar vreemd vinden we het wel.

Volgens de documentatie zou bij normaal gebruik de led één keer per twee seconden knipperen wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een ECU. Dat blijkt niet juist, de led knippert eens per anderhalve seconde.

De documentatie meldt dat als de led eens in de tien seconden groen oplicht, de YC500A normaal functioneert én contact heeft met de ECU. Vreemd genoeg hebben wij regelmatig deze knipperfrequentie waargenomen terwijl geen ECU gebruikt werd.

Hoewel het gedrag niet consequent was lijkt de led vaak bij weinig lichtinstraling een knipperfrequentie heeft van eens per 1,5 seconde en bij wat grotere instraling eens in de tien seconde. Ach, het maakte ons niet uit. Het geproduceerde vermogen is wat voor ons telt en als de led groen knippert gaat alles goed, ongeacht de knipperfrequentie.

De plaatsing van de led vinden we wat vreemd. Uitgaande dat je de bevestigingsbeugels gebruikt voor het monteren van de omvormer en deze naar boven laat wijzen, wat een logische bevestigingsmethode is bij een plat dak opstelling, wijst de led naar beneden en is onder normale omstandigheden niet waar te nemen. Bij installatie op een plat dak is de afstand van de led tot het dak maar 50-70 centimeter en dat is te weinig om het toch al niet zo felle ledje waar te nemen, tenzij je een spiegeltje onder de omvormer houdt.

Verder lezen

Lees verder het testverslag in deel vijf.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >omvormer >testrapporten >testrapport yc500 (pagina 1)