Netgekoppelde zonnepanelen of netgekoppelde omvormer

zonnepanelen met heliopsis bloemen op voorgrond

In Nederland zijn op een uitzondering na, de zonnepanelen via de omvormer netgekoppeld. Wat betekent dat eigenlijk, netgekoppelde zonnepanelen of netgekoppelde omvormer? En wat is het voordeel van netgekoppelde zonnepanelen? Wat is het alternatief?

Netgekoppelde omvormer

De term netgekoppelde zonnepanelen houdt in dat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan het "net". Met "net" bedoelen we het openbaar elektriciteitsnet. Feitelijk zijn de zonnepanelen niet rechtstreeks aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Dat kan technisch niet, daar heb je een omvormer voor nodig. Feitelijk is dus sprake van een netgekoppelde omvormer.

Wat is het voordeel van netgekoppelde zonnepanelen?

Het grote voordeel van een netgekoppelde zonnepaneelinstallatie is dat de energie die de zonnepanelen produceren soms meer is dan de apparaten in je huis op dat moment nodig hebben. Je houdt soms energie over en dat wil je niet verliezen. Bij netgekoppelde zonnepanelen wordt de energie die je "over" houdt teruggeleverd aan het openbaar elektriciteitsnet. Je bent als het ware een kleine elektriciteitsfabriek geworden die elektriciteit aan het openbaar elektriciteitsnetwerk terug levert.

Voor terugleveren van elektriciteit wordt je keurig betaald of gecompenseerd. Want de energie die je terug levert wordt gesaldeerd met de energie die je verbruikt hebt. De door jouw teruggeleverde energie wordt afgetrokken van de door jouw verbruikte energie. Door het inzetten van zonnepanelen zal dus jouw elektriciteitsverbruik drastisch kunnen dalen. Daardoor zal de elektriciteitsrekening stukken lager uitvallen.

Wat is het nadeel van netgekoppelde zonnepanelen?

Het grote nadeel van netgekoppelde zonnepanelen is dat bij een stroomstoring in het openbaar elektriciteitsnet de productie van de zonnepanelen abrupt stopt. Bij een stroomstoring heb ook jij dus geen elektriciteit. Ondanks al je mooie zonnepaneeltjes op het dak. De kans dat je zonder elektriciteit komt te zitten is in Nederland echter zeer gering. En als het voorkomt is dit doorgaans maar van hele korte duur.

Wil je toch elektriciteit hebben tijdens een stroomstoring dan zal je diep in je buidel moeten tasten en met een accu en een heel speciale omvormer een noodstroominstallatie moeten maken in combinatie met de zonnepanelen.

Wat is het alternatief?

Het voordeel van netgekoppelde zonnepanelen is dat je de energie aan het elektriciteitsnet mag terugleveren. Stel dat dit niet zou mogen dan had je die energie toch nuttig willen gebruiken. Het opslaan in accu's is dan de meest gebruikte techniek. Wanneer je een tuinhuisje hebt zonder elektriciteitsaansluiting dan zal je heel gelukkig zijn met een accu. Maar als het niet strikt noodzakelijk is zal je de accu's maar hele dure dingen vinden, die heel erg zwaar zijn, veel plaats innemen en heel weinig energie kunnen opslaan. Omdat het opslaan van elektriciteit in accu's zo duur is, echt heel duur, zal iedereen, op een hele kleine uitzondering na, kiezen voor een netgekoppelde zonnepaneelinstallatie.

Alleen als je geen elektriciteitsaansluiting hebt, omdat je zeer afgelegen woont, of in geval van een tuinhuisje, kleine vakantiewoning of boot, dan kan je met zonnepanelen en accu's een autonome elektriciteitsvoorziening maken.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >omvormer >elektriciteitsnet koppeling