Wanneer is een vergunning verplicht voor het plaatsen van zonnepanelen?

vergunning

In de meeste gevallen mag je zonnepanelen plaatsen zonder een vergunning aan te vragen. Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden die heel vanzelf sprekend zijn. Dit geldt voor het plaatsten van zonnepanelen op een dak. Wanneer je zonnepanelen "in het vrije veld" opstelt zal je altijd een vergunning moeten aanvragen.

Basis eisen voor het vergunningsvrij plaatsen van zonnepanelen

Wanneer je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet mag je vergunningsvrij zonnepanelen op je dak plaatsen:

  • geen monumentaal pand
  • geen pand aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht
  • geen rieten kap
  • geen asbest dak
  • de omvormer direct aan het zonnepaneel gemonteerd is (achterzijde paneel) of de omvormer zich "in een bestaand gebouw" bevindt (het aan de buitenmuur hangen van de omvormer is dus zonder vergunning niet toegestaan)

Aanvullende voorwaarden voor zonnepanelen schuin dak

  • hellingshoek van de zonnepanelen moeten gelijk zijn aan de hellingshoek van het dak
  • zonnepanelen mogen niet buiten het dak steken
  • zonnepanelen moet vlak boven het dak gemonteerd zijn (ruimte tussen dak en zonnepaneel) of de zonnepanelen zijn een integraal onderdeel van het dak (dus geen dakpannen)

Aanvullende voorwaarden voor zonnepanelen op een plat dak

Een zonnepaneel ligt normaal gesproken nooit plat op het dak maar is onder een hoek geplaatst. Hierdoor zal het grootste deel van het zonnepaneel boven het dak uitsteken. Hierdoor kan, als je naar het dak kijkt onder een hoek van 45 graden, het zonnepaneel (te veel) kunnen opvallen als een zichtverstorend object.

Of je het zonnepaneel ziet is afhankelijk van de hoogte van het zonnepaneel en de afstand van dit hoogste deel ten opzichte van de dakrand. Daarom is gesteld dat de afstand tussen het hoogste punt van het zonnepaneel en de dakrand even groot of groter moet zijn dan het hoogste deel van het zonnepaneel.

Steekt het hoogste punt van het zonnepaneel bijvoorbeeld 60 cm boven het dakoppervlak, dan moet rondom het zonnepaneel, gemeten vanaf dit hoogste punt een afstand bewaard worden van minimaal 60 cm tot de dakrand.

Plaats je meerdere zonnepanelen op een plat dak dan moet de afstand vanaf ieder paneel gemeten, tot de dakrand een minimale afstand hebben die gelijk is aan de hoogte van de panelen.

Wanneer je panelen van verschillende grootte en/of hellingshoek gebruikt dan moet je de afstand tot de dakrand voor ieder paneel afzonderlijk berekenen.

Zonnepaneel-schans

zonnepaneelschans
zonnepaneel-schans, afstand dakrand tot zonnepaneel is veel kleiner dan hoogte zonnepaneel, vereist dit een vergunning?

Gebruik je meerdere zonnepanelen "in een schans", dus dat meerdere zonnepanelen een geheel vormen, dan moet je van die schans het hoogste punt meten en die afstand gebruik als minimale afstand tot de dakrand.

Is de afstand tot de dakrand kleiner dan het hoogste punt van de schans dan moet je een vergunning aanvragen. Wil je dit niet dan wordt vaak de hellingshoek verlaagd waardoor je alsnog vergunningsvrij bent.


Foutje of aanvulling? Gebruik het reactieformulier.

home­ >vergunning

contact   voorwaarden   disclaimer   privacybeleid   over ons  
wij gebruiken cookies
dat accepteer ik
meer informatie