Terugverdientijd zonnepanelen

grafiek terugverdientijd zonnepanelen (kosten versus opbrengsten)
terugverdientijd zonnepanelen

Hoe snel heb je de investering in zonnepanelen terugverdiend? Is het rendement op de investering in zonnepanelen hoger dan de rente op de bank? Is de terugverdientijd gegarandeerd of heeft het onzekere factoren? Kan je investeren van zonnepanelen als een belegging zien?

In de meeste gevallen heb je zonnepanelen tussen de 7 en 10 jaar terugverdiend. Het financiële rendement op zonnepanelen is zeker hoger dan rente van een spaarrekening of zelfs deposito. Helaas is het niet alleen maar goud wat er blinkt. De investering in zonnepanelen kent een aantal onzekere factoren die een risico met zich meeneemt. Wat dat betreft kan je een investering in zonnepanelen als een belegging zien. Het lijkt het meest op een obligatie, met dit verschil dat je alleen maar dividend krijgt en je natuurlijk hoopt dat dit divident - lees de teruglevergoeding en de besparing op elektriciteitsverbruik - uiteindelijk groter is dan je investering.

Terugverdientijd zonnepanelen uitrekenen

We gaan het in deze berekening niet moeilijk maken. We laten factoren die maar een kleine rol spelen op de terugverdientijd voor het gemak weg. De onderstaande berekening is in essentie waar om gaat. De formule om de terugverdientijd uit te rekenen is in de basis:

Terugverdientijd = kosten installatie / (opbrengst in kWu per jaar x kWu prijs van 25 cent)

Een fictief voorbeeld: een zonnepaneelinstallatie wordt geïnstalleerd voor 3000 euro en zal naar verwachting 1500 kWu per jaar opleveren. De terugverdientijd is dan: 3000 / (1500 x 0,25) = 3000 / 375 = 8 jaar. In de praktijk is een terugverdientijd van acht jaar goed haalbaar.

In de praktijk is een terugverdientijd van acht jaar goed haalbaar

Wanneer dezelfde installatie een minder gunstige ligging heeft, bijvoorbeeld tegen het eind van de middag een deel in de schaduw, dan zou de opbrengst kunnen dalen. Als de opbrengst bijvoorbeeld terugzakt van 1500 naar 1200 kWu per jaar dan is de terugverdientijd 3000 / ( 1200 x 0,25) = 3000 / 300 = 10 jaar.

Invloed van een defecte omvormer op de terugverdientijd

De omvormer in bovenstaand voorbeeld kost zo'n 750 euro. Wanneer die na 10 jaar defect raakt zal de terugverdientijd toenemen met 750 / (1500 x 0,25) = 750 / 375 = 2 jaar of in het tweede geval 750 / ( 1200 x 0,25) = 2,5 jaar.

En wat gebeurt er na de terugverdientijd?

Zodra je de terugverdientijd hebt bereikt, heb je de investering van destijds totaal terugverdient. Het is als een obligatie die dan het oorspronkelijke bedrag uitkeert. Het verschil is echter dat ieder jaar dat je de zonnepanelen bezit je al een deel van je investering terugbetaald krijgt (door lagere kosten voor je energieleverancier) en na de terugverdientijd gaan ze zelfs geld opleveren, jaar na jaar. Je hebt immers vanaf dat moment gratis stroom, met uitzondering van de kosten van het vast recht[1].

Factoren die een rol spelen bij de terugverdientijd

De volgende factoren zijn van te voren bekend:

  • Totale kosten van de investering.
  • Met redelijke zekerheid is de elektrische opbrengst te voorspellen.

Je kan hele ingewikkelde sommen maken over de terugverdientijd, maar de belangrijkste factor is wel de verhouding tussen de totale kosten van de installatie en de elektriciteitsopbrengst. De ligging van de zonnepanelen en vooral het (niet) hebben van schaduw speelt hierin een cruciale rol. Zonnepanelen die op het zuiden liggen met een hoek van rond de 30 graden zijn optimaal. Liggen ze op het oosten of westen gericht of met een hoek van 10 graden, dan zal de opbrengst een stukje minder zijn. Daarmee wordt de terugverdientijd uiteraard verlengd.

Zelfs als een heel klein hoekje van het zonnepaneel in de schaduw ligt kan de opbrengst halveren

Schaduw is funest voor zonnepanelen. Zelfs als een heel klein hoekje van het zonnepaneel in de schaduw ligt kan de opbrengst halveren. Alleen bij een goed ontworpen installatie zal de invloed van schaduw beperkt zijn. Mocht je een klein beetje, of nog erger, veel schaduw verwachten spreek dit dan goed door met leverancier en laat je voorlichten hoe de gevolgen daarvan opgevangen kunnen worden. Laat de leverancier liefst een opbrengstgarantie leveren. In een situatie dat schaduw zeker zal voorkomen is het goed om het gebruik van micro inverters in plaats van string inverters te overwegen. Of gebruik van optimizers.

Risico's die een rol kunnen spelen op de terugverdientijd van zonnepanelen

Een zonnepaneelinstallatie kent een aantal risico's, de zonnepanelen zelf vallen daar buiten. De levensduur van zonnepanelen zijn zeer lang en de kans dat een zonnepaneel defect raakt is uitzonderlijk klein.

Verreweg de belangrijkste onzekere factor is de levensduur van de omvormer

Onderstaande factoren zijn de belangrijkste onzekere factoren die invloed hebben op de terugverdientijd:

  • De levensduur van de omvormer.
  • Het voortbestaan van de salderingsregeling.
  • De prijs van elektriciteit.
  • Mogelijke toekomstige belasting op zonnepanelen.

Verreweg de belangrijkste onzekere factor is de levensduur van de omvormer. De omvormer, ook wel inverter genoemd, is een grote kostenpost van de totale installatie. String omvormers hebben meestal een garantie van vijf jaar. De verwachte levensduur is zeker wat hoger. Maar hoe lang zal hij het in werkelijkheid uithouden? De zonnepaneelbranche is nog vrij jong een goede ervaringscijfers zijn nog niet beschikbaar. De tijd zal het dus leren. Vermeldenswaardig én opvallend zijn de garanties op micro omvormers. Die liggen een stuk hoger. Garanties van 10 tot 20 jaar zijn heel normaal

De zonnepaneelbranche is nog te jong voor goede ervaringscijfers. Wanneer de omvormer niet defect raakt zal, bij een doorsnee installatie een terugverdientijd mogelijk zijn van rond de 8 jaar. Wanneer de omvormer na tien jaar defect raakt zal je een flinke investering moeten doen die afhankelijk van de grootte van de installatie tussen de 500 en 1000 euro. Met zo'n extra investering zal de terugverdientijd met een aantal jaren verlengd worden.

De een na grootste onzekere factor is de salderingsregeling. Die is op dit moment erg gunstig. Voor iedere kWu die je teruglevert aan het net ontvang je zo'n 25 cent. Dat tikt lekker aan. Mogelijk zal vanaf 2023 de regeling veranderen.

Wanneer de prijs van elektriciteit zal dalen zal de terugverdientijd langer worden, maar als we naar de ontwikkeling kijken van de elektriciteitsprijs lijkt dit een niet heel waarschijnlijk scenario. Het lijkt veel logischer dat de kWu prijs alleen maar zal stijgen. Daarmee wordt de terugverdientijd verkort, je teruggeleverde elektriciteit zal dan nog meer opleveren.

Het is een doemscenario, maar het zou mogelijk zijn dat de overheid op termijn op een of andere manier het gebruik van zonnepanelen zal belasten. Op de korte termijn lijkt dit haast uitgesloten, de overheid heeft namelijk groene doelstellingen die ze niet lijkt te halen en zal dus alleen maar iedereen stimuleren om duurzame elektriciteit op te wekken. Op langere termijn zou een vorm van belasting wel denkbaar zijn.

  1. Dit geldt tot 2023 vanwege de salderingsregeling, daarna kan dit anders gaan worden.

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­